Gå til hovedindhold

Aabenraa Musikpris

Prisen gives til en person, som har sat Aabenraa Kommune på det musikalske danmarkskort.

Enten gennem sit virke lokalt i kommunen, eller ved at have gjort dansk eller international karriere efter at være udsprunget af Aabenraa kommunes rige musikliv, det være sig kor, orkestre, bands, musikskole el. lign.